Opći uvjeti kupnje

PRIGOVORI I REKLAMACIJE

Prema zakonu o zaštiti potrošača, članak 42. stavak 2., u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu na odnose potrošača i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari.

Kupac je obvezan proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena) s računom. Kod oštećenja, koja su nastala prilikom transporta i još posebno, kada se vide na pakiranju, potrebno ih je odmah reklamirati kuriru ili naknadno (u roku 24h)  na dostavna služba Hrvatske pošte Paket 24 – 0800 202 202  i DHL +385 1 6651 111

*Pakete koji sadrže lomljive artikle molimo da u prisustvu djelatnika Hrvatske pošte pregledate prije preuzimanja.

PRAVO ODUSTAJANJA OD KUPNJE I JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac odnosno potrošač, ima pravo prema članku 72. , ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

KADA POTROŠAČ NEMA PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA?

Po članku 86. zakonu o zaštiti potrošača potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako je:

U potpunosti ispunjen ugovor o uslugama za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako usluga bude u potpunosti ispunjena.

Predmet ugovora proizvod čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora.

Predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču.

POVRAT KUPLJENIH ARTIKALA

U slučaju oštećenja ili manjkavosti pošiljke, koje su utvrđene prilikom preuzimanja u prisutnosti djelatnika Hrvatske pošte, pošiljka se vraća odmah pošiljatelju, te po primitku iste, dostavljamo vam ispravan artikl.

Ukoliko ste oštećenja ili manjkavost naknadno utvrdili, obavijestite nas odmah sa svim detaljima nakon što ste utvrdili grešku. Trošak ponovne dostave ide na naš račun, ukoliko je greška nastala našom krivicom.

POVRAT UPLAĆENOG IZNOSA

Ako se jednostrano raskine ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo  primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili odluku o jednostranom raskidu ugovora i primili vraćenu robu. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je izvršena uplata. U slučaju da se pristane na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snose se nikakvi troškovi u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da nam je roba poslana nazad. Izravne troškove povrata robe snosi potrošač sam. Potrošač je odgovoran  za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

VIŠE INFORMACIJA O POVRATU, ZAMJENI ROBE I REKLAMACIJAMA

Uvijek nastojimo dostaviti proizvod što je ranije moguće, ali nismo odgovorni ukoliko se dostava oduži mimo predviđenog roka ili za bilo kakva druga kašnjenja. Ukoliko doznamo za kašnjenje proizvoda, nastojat ćemo Vas na vrijeme obavijestiti, ali nećemo biti odgovorni za štetu nastalu kašnjenjem.

Ukoliko su proizvodi rasprodani, obavijestit ćemo Vas e – mailom koje su druge alternative. Zalihe ćemo nastojati obnoviti što prije, iako nismo dužni to i napraviti. Ukoliko ste naručili više proizvoda, ne garantiramo da će svi stići u istom paketu i uzimamo pravo poslati u nekoliko komada.

Vlasništvo nad proizvodom postaje Vaše tek onda kada zaprimimo punu uplatu uključujući troškove dostave. Od preuzimanja vlasništva nad proizvodom dužni ste se brinuti o njemu.

Prodavatelj će odobriti zamjenu ili povrat robe kupcu nakon prijema opravdane reklamacije e-mailom, telefonski ili pismeno , s instrukcijama za povrat robe. U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, prodavatelj će nadoknaditi kupcu vrijednost robe koju nije više u mogućnosti isporučiti.

Troškove povrata proizvoda snosi kupac.

Kupac je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena) s računom.